แจ้งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี2564

 

 

     ตามที่ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น

     สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ตามประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงขั้นตอน การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ในจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10 : 30 น. ณ ห้องประชุม น้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

 


  1. RD PCRU NEWS
  2. อบรม/สัมมนา

มหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต

17-02-2564 RDI PCRU NEWS

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดมหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ภายในงาน มีการมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาห...

Read more

แจ้งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุน…

29-01-2564 RDI PCRU NEWS

         ตามที่ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

Read more

ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

05-01-2564 RDI PCRU NEWS

    ประกาศ‼️ผลการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณงบ Foundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565   ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประม...

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย…

28-01-2564 อบรม/สัมมนา

  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโค...

Read more
next
prev

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

  • อพ.สธ. มรภ.พช.
  • วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • รูปแบบบทความ ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
  • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  • ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ